desygnuje Prezesa Rady Ministrów

W krainie radosnej tfurczości

Temat: Konstytucja do zmiany RPO -3 projekty
...Inicjatywa ustawodawcza tych drugich temu nie przeczy, a ma im pomagać w byciu władzą wykonawczą. http://blog.internetnews.com/apatrizio/orly_owl.jpg Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu. 1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. 2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=24010Temat: CTRL + V co ukrywasz ;> ?
...w polsce sprawują 6. Prawo podmiotowe 7. Stosunek prawny 8. Osoby prawne 9. Nulla poena sine lege (niewiem czy poprawnie napisałam)\ 10. Kto decyduje o tymczasowym aresztowaniu 11. Coś o decyzji administracyjnej 1. Czynne prawo wyborcze 2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje 3. Prokurator 4. Praworządność 5. Nulla poene sine lege 6. Kto może złożyć skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 7. Kto desygnuje Prezesa Rady Ministrów 8. Trybunał Stanu 9. Przepadek rzeczy 10. Samorządowe kolegium odwoławcze 11. Kto ustala zgodność prawa miejscowego z ustawą 12. Areszt tymczasowy wydaje 13. A maiori ad minus 14. W ustawie jest nieopisane pojęcie wówczas... (czy jakoś tak to było) 1.Prawo podmiotowe 2.Trybunał Stanu[kto przewodniczy] 3.Awokat 4.Radca prawny 5.Areszt 48h kto o nim decyduje 6.Kiedy rozporządzeni ministra...
Źródło: ubplanet.pl/index.php?showtopic=31568


Temat: Salonik polityczny
...mu to na sucho uchodzi. Przykład akurat z Jarosława(jak to mówił był kandydatem PiS na premiera) W konstytucji nie ma mowy o tym, ze Premier mianuje ministrów. Art. 149. 1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. Art. 154. 1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. To nasza konstytucja więc może by ją tak czytali. Ziobro nie dostał się na doktorat na...
Źródło: overkill.pl/forwhom/viewtopic.php?t=3152


Temat: POLITYKA
"Dostaliśmy zlecenie na sporządzenie ekspertyzy. Dotyczy to interpretacji trzech regulacji konstytucyjnych. Artykułu 154, który mówi, że prezydent desygnuje prezesa rady ministrów - mówi rozgłośni dyrektor Centrum Ekspertyz Zrzeszenia Głównego Prawników Polskich doktor Waldemar Gontarski. Szef Centrum nie chce zdradzić, kto zamówił ekspertyzę, jednak radio TOK FM dowiedziało się nieoficjalnie, że zamówiła ją Kancelaria Prezydenta. Wcześniej o możliwości powołania innej osoby na stanowisko premiera mówił w TVN 24 poseł PO Jarosław Gowin. Jak wyjaśnił -...
Źródło: hi-fi.com.pl/PHPBB_2_0_6/viewtopic.php?t=3125


Temat: trzony pytań od 10 marca...
...poprzednich trzech władz, aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji. 541 Sekretarz Generalny ONZ wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne na kadencję trwającą 5 lat 542 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, prace nad nią trwały od roku 1947.Mówi o prawach człowieka dla wszystkich na równi. 543 Polska jest członkiem Rady Europy od roku 1991 548 Prezesa Rady Ministrów desygnuje Prezydent Rzeczypospolitej 549 Źródłami prawa w RP są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 550 Najwyższym aktem prawnym w RP jest Konstytucja RP 552 Konkubinat oznacza związek dwóch osób podobny do małżeństwa, tyle że nieformalny - bez cywilnego bądź religijnego usankcjonowania związku. Mianem konkubinatu określa się zarówno pary mieszane -...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=2981


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © W krainie radosnej tfurczości