Depozyt Papierów Wartościowych

W krainie radosnej tfurczości

Temat: Podonosmy na siebie
...wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub niejawnych źródeł". Powołuje ona instytucję generalnego inspektora informacji finansowej (współpracującego z policją, prokuraturą, kontrolą skarbową i UOP) i zobowiązuje tysiące osób do przekazywania mu wszelkich dostępnych danych.       Obowiązek donoszenia obejmuje pracowników banków, domów maklerskich, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier losowych i gier na automatach, zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i powierniczych, towarzystw emerytalnych, kas oszczędnościowych, Poczty Polskiej, przedsiębiorstw leasingowych, kantorów wymiany, notariuszy i pośredników obrotu nieruchomościami. Osoby te, "przyjmując dyspozycję...
Źródło: topranking.pl/1753/podonosmy,na,siebie.phpTemat: Kursy Maklerskie
...      oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163,       poz. 1162). 21/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie określenia       obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność       maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego       Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi       emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 166, poz. 1209 z późn. zm.). 22/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia w sprawie treści zawiadomienia       dotyczącego emisji papierów wartościowych, opiewających wyłącznie na wierzytelności       pieniężne, jeżeli termin realizacji praw z tych...
Źródło: topranking.pl/1238/kursy,maklerskie.php


Temat: Prawo poboru a prawo do akcji
...spółki na skutek nowej emisji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmując decyzje o emisji może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru, poprzez podjęcie przedmiotowej decyzji ustaloną w Statucie Spółki liczbą głosów. Prawo do akcji - papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowenia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu o podwyższenie kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Pozdrawiam :-)) martinexx
Źródło: topranking.pl/1243/prawo,poboru,a,prawo,do,akcji.php


Temat: Naganiam na STRZELCA
...Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz o ich dematerializacji.       § 2.       Upoważnia się Zarząd Spółki do:       1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.       2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538).       Uchwała nr 5       w sprawie zmian w Statucie Spółki       W związku z podjęciem uchwał nr 2 i 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i emisji akcji serii J z...
Źródło: topranking.pl/1236/naganiam,na,strzelca.php


Temat: Zakup CCC oraz TVN w innym niż swoje biurze maklerskim.
...masz rach brokerski w bph i dostęp przez internet to mozesz złożyc zlecenie bezpośrednio przez internet . Tu uwaga biuro nie wymaga osobnego podpisu więc ostrożnie z testami . No niestety nie posiadam rachunku brokerskiego w BPH, więc będę się musiał pofatygować osobiście - sęk tylko w tym czy mnie nie skasują odpowiednio jako nie swojego klienta ??? - pozatym wyczytałem gdzieś - ale nei wiem jak to się ma do tego co chcę zrobić ?, że (Przeniesienie depozytu papierów wartościowych do innego domu maklerskiego, od każdego papieru wartościowego zarejestrowanego pod odrębnym kodem w KDPW. kosztuje 100zł:((((((....) pozdrawiam Maciej pozd as -- Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Źródło: topranking.pl/1241/zakup,ccc,oraz,tvn,w,innym,niz,swoje,biurze.php


Temat: sprzedaz akcji mbank
przelew dla akcji wynosi 3 dni a jest toz wiazne z odksiegowaniem w Krajowym Depozycie Papierow Wartosciowych-dla obligacji czas wynosi 2dni-nie ma znaczenia jaki bank bo wszedzie sa takie same procedury
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,27,46369365,46369365,sprzedaz_akcji_mbank.html


Temat: Dywidenda - pytanie
Istotna jest data ustalenia prawa do dywidendy. Musisz być posiadaczem akcji na koniec dnia ustalenia prawa. Aby być posiadaczem akcji w tym dniu a chcąc je nabyć na sesji giełdowej musisz dokonać transakcji kupna na 3 dni przed dniem ustalenia praw. Muszą to być dni robocze Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (a nie GPW) ponieważ przeniesienie prawa własności do akcji następuje z chwilą rozliczenia transakcji przez KDPW. W przypadku transakcji akcjami zawieranych na sesji giełdowej rozliczenie następuje z 3 dniowym opóźnieniem w stosunku do daty transakcji. Rozróżnienie dni roboczych GPW a KDPW jest o tyle istotne, że np w dniu 09.04.2004 GPW nie pracowała a KDPW rozliczała. Przykład: Dywidenda Świecia Data...
Źródło: topranking.pl/1242/dywidenda,pytanie.php


Temat: Debata ekonomistów: winna demografia, nie OFE
...bank i pożycza kasę na 20%. Nie ma żadnych przeszkód by to zrobić. Piszesz o kryzysach? Moja symulacje na arkuszu kalkulacyjnych pokazują, że nie ma większej katastrofy niż kryzys na końcu oszczędzania. Znaczne już kwoty przy niskiej stopie zwrotu przyniosą po prostu tragicznie niski i daleki od potencjalnego zysk. Ad 3. OFE nie robią nic czego nie mógłby robić ZUS. W takich okolicznościach sens ich istnienia sprowadza się jedynie do depozytu papierów wartościowych. To stanowczo za mało, by ich istnienie miało jakikolwiek sens. Ad 4. Procent składany ma wielką siłę, o ile nie pojawi się przy nim jakiś "bułgarski współczynnik" który sprowadzi wszystko do parteru.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,104196340,104196340,Debata_ekonomistow_winna_demografia_nie_OFE.html


Temat: Capital-PDA
Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji z dniem 31 marca br. 9.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczonych kodem PLCPTLP00056 (nazwa indywidualna: CPA PDA). Czy to oznacza ze od 31 - czyli od jutra te PDA beda notowane na gieldzie do dnia asymilacji czyli do 14 kwietnia ? Ted ==================================== Navigare necesse est, vivere non est necesse
Źródło: topranking.pl/1237/capital,pda.php


Temat: PDA PBK => akcje
...ze PDA jest papierem wartosciowym bo papier wartosciowy od ktorego jego cena mialaby zalezec nie istnieje. PDA jest "poprzednikiem" akcji Czy PDA nie zostalo zdefiniowane jako papier wartosciowy Przez Rozp. RM ktore weszly w zycie od poczatku b.r. ?? "prawie do akcji (PDA) - rozumie się przez to papier wartościowy inkorporujący prawo do akcji nowej emisji, powstały w wyniku dokonania przydziału akcji i zapisania tego papieru wartościowego w depozycie papierów wartościowych, istniejący do chwili zapisania przydzielonej akcji na rachunku papierów wartościowych," .... Mysle, ze wszystko jasne, a VIPanie w Urzedzie Skarbowym po okazaniu im Dziennika Ustaw odstapia od wymierzania podatku. W razie czego, po wyczerpaniu drogi zostaje NSA. Kazda sprawa do wygrania, bo spelnione sa wszystkie przeslanki by uznac PDA jako papier. Poza tym w ustawie nie ma zamknietej listy papierow....
Źródło: topranking.pl/1244/pda,pbk,akcje.php


Temat: Likwidacja Biura Maklerskiego - jak ....
Biuro Maklerskie , w ktorym mialem rachunek zostalo zlikwidowane. Jak "odzyskac" akcje, ktore mialem zgromadzone na rachunku ? Ale moje pytanie dotyczy AKCJI, ktore byly na rachunku w Biurze Maklerskim (zlikwidowanym). Wydaje mi sie, ze powinny byc w "rejestrze" depozytu papierow wartosciowych. moje pytanie nadal pozostaje aktualne Pozdrawiam ... sjan
Źródło: topranking.pl/1236/likwidacja,biura,maklerskiego,jak.php


Temat: Dlaczego Beefsan tak ochu ał?
...przez dłuższy czas, bo takie skoki mogą być częściej i nie wiadomo w którą stronę... ech... a tak ładnie się wybił, myślałem, że do 3,80 dojdzie spokojnie. No cóż... Pozdrawiam, Kili " Zarząd Beef-San Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przzekazuje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z Uchwałą 527/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 2 pażdziernika 2006 r. oraz na wniosek emitenta, w dniu 10 listopada 2006 r. pod kodem PLBEFSN00010 w krajowym depozycie Papierów Wartościowych zostanie zarejestrowanych 34 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 13 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki Beef-San S.A. o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda . W związku z powyższym z dniem 10 listopada 2006 r. kodem PLBEFSN00010 oznaczonych będzie 52 252 100 akcji zwykłych na okaziciela spółki Beef-San S.A. kom espi amp/       Źródło: PAP
Źródło: topranking.pl/1237/dlaczego,beefsan,tak,ochu,al.php


Temat: TETA INFO co myslicie
...Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) oraz na podjęte przez Zarząd Spółki wszelkie niezbędne działania mające na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji Spółki serii G w
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,27,34408149,34408149,TETA_INFO_co_myslicie.html


Temat: Prezydent RP to sabotażysta!
Prezydent RP to sabotażysta! Jak może, utrudnia Polsce wychodzenie z dołka gospodarczego! Dzisiaj zablokował po raz drugi możliwość uzyskania przez państwo dywidendy z GPW i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. www.tvn24.pl/0,1611811,0,1,prezydent-blokuje-dywidende-z-gpw,wiadomosc.html Dla zdrajców interesu RP - Trybunał Stanu!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,98331097,98331097,Prezydent_RP_to_sabotazysta_.html


Temat: LZPS-split
Zarząd PROTEKTOR S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 04.09.2006 r. otrzymał uchwałę nr 466/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z 04.09.2006 r. następującej treści: Na podstawie § 85 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Spółki LZPS PROTEKTOR S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki LZPS PROTEKTOR S.A. z 3,00 zł na 0,50 zł, dzień 7 września 2006 r. jako dzień podziału 1.560.775 akcji spółki LZPS PROTEKTOR S.A....
Źródło: topranking.pl/1237/lzps,split.php


Temat: Nordea i fuzja z LG
...Banków podjęły uchwały, iż akcje Nordea BP S.A. zostaną wydane akcjonariuszom LG Petro Bank S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji LG Petro Bank S.A., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji (dalej Parytet Wymiany): w zamian za każdą 1 (jedną) akcję LG Petro Bank S.A. - 0,75 (siedemdziesiąt pięć setnych) akcji Nordea BP S.A. według stanu posiadania akcji LG Petro Bank S.A. w dniu, który zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowić będzie dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny). Jeżeli po zastosowaniu powyższego Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji LG Petro Bank S.A. posiadanych przez danego akcjonariusza LG Petro Bank S.A., takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby akcji Nordea BP S.A., wówczas liczba wydawanych mu akcji Nordea BP S.A. zostanie zaokrąglona...
Źródło: topranking.pl/1233/nordea,i,fuzja,z,lg.php


Temat: odcinek zbiorowy? list ksiegowy? [>>ang]
...papierami wartościowymi w oparciu o zapisy ewidencyjne. Oznacza to, że w Krajowym Depozycie jest zdeponowany odcinek zbiorowy reprezentujący wszystkie papiery wartościowe na okaziciela danej emisji, natomiast dowodem własności papieru wartościowego jest świadectwo depozytowe wydawane właścicielowi przez dom maklerski, w którym inwestor ma rachunek inwestycyjny. 1. Do wniosku o zawarcie umowy o rejestrowanie papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 70 ustawy emitent lub wprowadzający załącza: 1/ list księgowy emisji papierów wartościowych, zawierający wszelkie istotne informacje dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do depozytu, a w szczególności wskazanie ich liczby i określenie praw z nich wynikających a także, stosownie do okoliczności, wskazanie kont ewidencyjnych, na których papiery wartościowe...
Źródło: topranking.pl/1528/odcinek,zbiorowy,list,ksiegowy,ang.php


Temat: 09N ff
Witam! Zerknij na zmiany dotyczące działalnosci gospodarczej. Możliwości ogromne miedzy innymi emisja nowych akcji serii C że o B nie wspomnę. Odnośnie "Troska 09N o free float jest wzruszająca"  odpowiedz : 1/Dopuszczonych do obrotu jest 47.349.336 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLNFI0900048, zarejestrowanych w Krajowym
Źródło: topranking.pl/1236/09n,ff.php


Temat: Akcje przedsiebiorstw - jak wygladaja
akcje obecnie sa niematerialne i nie zobaczysz ich Jedynie akcje spolek dopuszczonych do publicznego obrotu sa jak piszesz "niematerialne" (a tak naprawde zdeponowane w Krajowym Depozycie Papierow Wartosciowych). -- Radek
Źródło: topranking.pl/1234/akcje,przedsiebiorstw,jak,wygladaja.php


Temat: Bioton
1. wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowanie z dniem 31 marca 2005 r. 16 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda pod istniejącym kodem PLBIOTN00029 na kontach Uczestników KDPW S.A., powstałych po zamianie Praw Do Akcji, zgodnie ze stanami kont PDA (kod PDA PLBIOTN00011) na koniec ostatniego dnia obrotu, tj na 30 marca 2005 roku, Mam rozumiec, ze jesli posiadam PDA na dzien 30 marca, to z dniem 31 marca...
Źródło: topranking.pl/1238/52,bioton.php


Temat: Prosba - praca magisterska
...wartościowych 2.4. Instytucje wspierające i nadzorujące giełdę papierów   wartościowych  ROZDZIAŁ III Organizacja i funkcjonowanie warszawskiej giełdy papierów wartościowych  3.1. Historia giełdy papierów wartościowych w Warszawie      3.2. Organizacja oraz uczestnicy giełdy papierów wartościowych w Warszawie       3.3. Rola Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych       3.4. Rodzaje transakcji zawieranych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  3.5. Zasady ustalania cen rynkowych papierów wartościowych Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam Qrczak
Źródło: topranking.pl/1236/prosba,praca,magisterska.php


Temat: Jarucka: Cimoszewicz ujawnił dokumenty wygodne ...
...zdaniem on ich nie kupil > a "dostal" poprostu. > zebysmy czegos nie zauwzyli.Czego ? > Ze panowie z sld dziela sie miedzy soba lupem ? dzizas. niektórym chyba się wydaje, że akcje spółki publicznej można ot tak sobie komuś podarować bez żadnego śladu i to pewnie przynosząc je w walizce. Obrót na rynku kapitałowym odbywa się przecież pod nadzorem kpwig, wszelkie transakcje rozliczane są w krajowym depozycie papierów wartościowych, a odpowiednie zapisy na temat transakcji dokonywane są na rachunach zlecenodawców w domach maklerskich. NIE MA możliwości nabycia papierów dopuszczonych do publicznego obrotu w inny sposób. NIE MOŻNA tez zostać właścicielem nowej emisji akcji spółki publicznej w sposób inny niż określony w uprzednio zatwierdzonych przez kpwig warunkach emisji. >Moim zdaniem on ich nie kupil...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,27835930,27835930,Jarucka_Cimoszewicz_ujawnil_dokumenty_wygodne_.html


Temat: Zagadka-psychopatka
...Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich w Warszawie oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Doświadczenia praktyczne zdobywał także pełniąc m. in. funkcje:   a.. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MAGNA POLONIA S.A.   b.. przewodniczącego Rady Nadzorczej WILBO S.A. - spółki giełdowej   c.. członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.   d.. członka Rady Nadzorczej NORDEA Bank Polska S.A.   e.. przewodniczącego Rady Nadzorczej CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. Pzdr A
Źródło: topranking.pl/1244/zagadka,psychopatka.php


Temat: PMPG SA uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji zw
PMPG SA uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji zw Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd PMPG S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2008 roku otrzymał Uchwałę nr 549/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o następującej treści: § 1 Na podstawie § 43 ust. 1, 4 i 5 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,27,85214431,85214431,PMPG_SA_uchwala_KDPW_w_sprawie_asymilacji_akcji_zw.html


Temat: LUBAWA i LZPS - info
...i orzekał w sprawach cywilnych. Od roku 1994 pan K. pracował jako radca prawny w zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a następnie został dyrektorem działu prawnego giełdy. W 1995 ukończył z sukcesem kurs dotyczący narzędzi rynków kapitałowych (capital markets) w instytucie finansów w NY. Jest współautorem aktów prawnych dotyczących handlu/obrotu papierami wartościowymi. Był odpowiedzialny za utworzenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdowe Centrum Giełdowe SA. R.Karwowski ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim w 1984r a następnie zdał egzaminy na sędziego oraz radcę prawnego. W latach 2005 -2006 członek RN LOTOS S.A. http://pview.findlaw.com/view/2388825_1?noconfirm=0 post skopiowany z forum IS pozdrawiam Wladi
Źródło: topranking.pl/1236/lubawa,i,lzps,info.php


Temat: gra
...typu put i call? Idziesz i mówisz, że chcesz sprzedać x kontraktów lub, że chcesz kupić x kontraktów, zajmiesz wtedy odpowiednio krótką (short) pozycję lub długą (long) pozycję. Jest jednak jedno ale (a nawet dwa) po pierwsze musisz wystąpić z wnioskiem o otwarcie rachunku kontraktów terminowych (czy inaczej rachunku praw pochodnych). Składasz go w swoim biurze maklerskim. Po jakimś tygodniu zostanie ci przydzielony numer z KDPW (Krajowego Depozytu Papierów Wartośćiowych) i IRIP (Izby Rozliczeniowej Instrumentów Pochodnych), te instytucje rozliczają codziennie zyski/straty oraz depozyty inwestorów. I tu pojawia się drugie "ale", musisz mieć gotówkę na depozyt. W przypadku gdyby twoja inwestycja przynosiła straty będziesz zmuszony do uzupełniania depozytu (w celu jej utrzymania) lub zostanie ona automatycznie zamknięta (czasem po niezbyt szczęśliwej...
Źródło: topranking.pl/1245/gra.php


Temat: Alchemia
...emisji akcji Spólki na okaziciela serii "D" z proponowanym prawem poboru na dzien 11 stycznia 2006 r. oraz dematerializacji papierów wartosciowych , w ilosci 44.996.800 sztuk, o wartosci nominalnej 1,30 zl kazda, zawierajacej w szczególnosci upowaznienie dla Zarzadu Spólki do podjecia wszelkich niezbednych dzialan majacych na celu wprowadzenie akcji serii "D" do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególnosci do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartosciowych S.A. umowy o rejestracje akcji serii "D" w
Źródło: topranking.pl/1236/61,alchemia.php


Temat: Arcybiskup Dublina: Raport o pedofilii w irland...
...19 Grażyna Kulczyk bizneswoman 20 Joanna Strzelec-Łobodzińska wiceminister gospodarki 21 Monika Bednarek szefowa Eurozeru 22 Małgorzata KrasnodębskaTonkiel prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 23 Katarzyna Niezgoda wiceprezes Banku Pekao 24 Julia Pitera pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania korupcji 25 Joanna Kluzik-Rostkowska posłanka PiS 26 Elżbieta Pustoła prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych 27 Joanna Agacka-Indecka prezez Naczelnej Rady Adwokackiej 28 Maria Kaczyńska pierwsza dama RP 29 Agnieszka chłoń-Domińczak wiceminister pracy i polityki społecznej 30 Dorota Robaczewska (Doda) piosenkarka 31 Katarzyna Hall minister edukacji 32 Janina Paradowska dziennikarka 33 Janina Ochojska szefowa PAH 34 Ewa Junczyk-Ziomecka sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,904,93942750,93942750,Arcybiskup_Dublina_Raport_o_pedofilii_w_irland_.html


Temat: Parę pytań na temat obligacji i giełdy
Witam i pozdrawiam, Mam parę pytań dotyczących obligacji i rynku wtórnego (jako, że jestem fresh and grenn w tych sprawach): 1. W jaki sposób wypłacane są odsetki w przypadku zakupu obligacji TZ i DZ na giełdzie? Trafiają na rachunek pieniężny w DM? 2. Czyli wystarczy, że znajdą się na rachunku w DM w dniu ustalania praw do odsetek? 3. Jeśli tak to skąd emitent wie gdzie mają trafić odsetki? Z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych? 4. W jaki sposób są wypłacane odsetki w przypadku DZ-ów? Czy również wystarczy, że w dniu ustalania praw znajdą się na rachunku w DM? 5. Dlaczego kurs DZ-ów wynosi circa 100PLN podczas gdy ich cena nominalna wynosi 1000PLN? Czy to co widać w notowaniach ciągłych to jest raczej 1/10 obligacji? Jak w takim razie składać zlecenia na DZ-y? Podając cenę 1/10-tej? 6. Jak się ma nieopodatkownie dochodów z giełdy z...
Źródło: topranking.pl/1240/pare,pytan,na,temat,obligacji,i,gieldy.php


Temat: eMCI
:) Pomyśl, jeżeli 3 dni trzeba czekać z rejestracją akcji w KDPW - Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, to oblicz, kiedy musisz kupic i kiedy możesz sprzedawać ;) Przepraszam, że troszkę pożartowałam w tamtym temacie z Mostostalem :P ...ale myślałam, że to oczywiste kiedy można a kiedy nie :P ;) Honorcia
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,27,32547260,32547260,eMCI.html


Temat: Lubawa dywidenda ?
...NWZ - zwołanego na 14.09.2006 roku - podjęcie decyzji w zakresie zmiany dnia dywidendy za 2005 r. i określenia go na dzień 22.09.2006 r. W przypadku zmiany przez NWZ nowy termin dnia dywidendy zostanie podany przez LUBAWA S.A. w komunikacie bieżącym. a tu kolejny komunikat: LUBAWA SA rejestracja praw do akcji serii E w KDPW Raport bieżący 143/2006 Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że 20.09.2006 r. do Spółki wpłynął komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19.09.2006 r. z wiadomością o zarejestrowaniu w KDPW w  dniu 20.09.2006 r. 58.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki LUBAWA S.A., oznaczonych kodem PLLUBAW00062. Zarząd LUBAWA S.A. informuje również, że na podstawie Uchwały nr 359/2006 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzi dniem 21.09.2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku...
Źródło: topranking.pl/1236/81,lubawa,dywidenda.php


Temat: Sikorski: Prezydent podpisał nominacje ambasado...
jkredman napisał: > w tych zapisach w których nakazuje bankowi centralnemu sprzedać udziały > Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych > > i co na to Rostowski Vincent - magister i Chlebowski Zbigniew - burmistrz Żarow > a > oraz Graś Paweł - dozorca Ano nic na to, bo twoja interpretacja konstutuzji nie ma nic wspolnego z prezydentem leniem podpisujacym masowo zalegle nominacje...;DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD BUA HA H A H AH A H AH H AH A H AH AH A H AH AH AH HA H A H AH A
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,97935427,97935427,Sikorski_Prezydent_podpisal_nominacje_ambasado_.html


Temat: AMS - czy warto kupic?
Już sobie przypominam, to są akcje nie z nowej emisji, ale z serii B na okaziciela, które miały ograniczone prawa zbycia. "Zmiana dotyczylaby 2.049.975 akcji zwyklych na okaziciela serii B zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartosciowych pod kodem PLAMS0000023 objetych dotychczas ograniczona zbywalnoscia polegajaca na niemoznosci ich zbycia za posrednictwem Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. przed 24 wrzesnia 1999 roku. Przyczyna decyzji Spólki jest dazenie do zrównania w prawach, w mozliwie najszybszym terminie, wszystkich akcji spólki dopuszczonych do publicznego obrotu." -----Oryginalna wiadomość----- Od:  ...
Źródło: topranking.pl/1239/ams,czy,warto,kupic.php


Temat: Czy Handlowy ma szanse
...asymilacji tych akcji przez KDPW z akcjami banku notowanymi na gieldzie. Powyzsza ilosc 14 689 akcji stanowi 0,022% ogolnej liczby akcji banku. 98-06-08  Zarzad Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie SA postanowil o wprowadzeniu do obrotu gieldowego 94 660 akcji Banku Handlowego w Warszawie SA (0.14% kapitalu akcyjnego Banku). Dniem pierwszego notowania jest dzien 8 czerwca 1998 roku. Powyzsza Uchwala wchodzi w zycie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych S.A. asymilacji tych akcji w dniu 8 czerwca 1998 roku. Jednoczesnie informujemy, Iz Zarzad Krajowego
Źródło: topranking.pl/1245/czy,handlowy,ma,szanse.php


Temat: KPWiG - a bezpieczenstwo obrotu?
...obrotu - bylby czas na podjecie decyzji? Przeciez po 7% ruchu w dol i 10% w gore depozyty najprawdopodobniej zeszly ponizej limitow, nie mowiac o transakcji 2x4000 sztuk  z depozytem na 4 kontrakty. ian paragraf 9 rozdz II ze "Szczegolowych Zasad ObrotuGieldowego" http://www.gpw.com.pl/zrodla/ogieldzie/regulacje/szcz0801.pdf Postanowienia końcowe § 9 1. Zarząd Giełdy zawiesza obrót kontraktami terminowymi na żądanie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., jeżeli wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, a w szczególności gdy zachodzi konieczność uzupełnienia depozytów zabezpieczających. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obrót kontraktami terminowymi może być wznowiony po otrzymaniu z KDPW S.A. informacji o ustaniu przyczyn zawieszenia. Czy nie bylo tutaj zagrozone bezpieczenstow uczestnikow?
Źródło: topranking.pl/1242/kpwig,a,bezpieczenstwo,obrotu.php


Temat: Cersanit.
"Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 07 listopada 2005 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Uchwałą Nr 611/05 postanowił, że w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Cersanit S.A. dzień 17 listopada b.r. będzie dniem podziału 13.294.629 spółki Cersanit S.A., o wartości nominalnej 1 zł., oznaczonych kodem PLCRSNT00011 na 132.946.290 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Z dniem 17 listopada 2005 r. kodem PLCRSNT00011 oznaczonych będzie 132.946.290 akcji...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,27,32096057,32096057,Cersanit_.html


Temat: Split na GTC
Proszę o wytłumaczenie na czym to polega: GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-GTC GLOBE TRADE CENTRE SA określenie dnia podziału wartości nominalnej akcji Raport bieżący 59/2006 Zarząd Globe Trade Centre S.A. (Emitent), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały Nr 408/06 z dnia 04 sierpnia 2006 roku, postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Emitenta z 1 (jeden) złoty na 0,10 (dziesięć groszy), dzień 09 sierpnia jako dzień podziału: 1) 26.689 akcji spółki Emitenta oznaczonych kodem PLGTC0000029 na 266.890 akcji spółki Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 2) 21.752.921 akcji spółki...
Źródło: topranking.pl/1236/split,na,gtc.php


Temat: Stalexport -dywidenda 31,12,99
Marek Rogalski wrote: Jan Kowalski wrote: | Przypominam kolegom że prawa do dywidendy przypadają w tym dniu. Prasa o tym | nie przypomina ,to trzeba ją wyręczyć. Akcje trzeba miec 23.12.1999r. Bredzisz, jezeli kupisz/sprzedasz* 23.12 to rozlicza ci je 29.12. Zeby dostac dywidende musisz trzymac je az do stycznia, bo: W zwiazku ze zblizajacym sie rokiem 2000 Zarzad Krajowego Depozytu Papierow Wartosciowych zgodnie z Uchwala nr 410/99 zadecydowal o zmianie terminu rozliczen transakcji gieldowych. Transakcje zostana rozliczone w nastepujacy sposob dzien transakcji - termin rozliczenia 27.12 - 29.12 (D+2) 28.12 - 29.12 (D+1) 29.12 - 30.12 (D+1) 3.V.sie * - niepotrzebne skreslic
Źródło: topranking.pl/1244/stalexport,dywidenda,31,12,99.php


Temat: Inwestorzy nie chcą dłużej handlować
Rozciągnięcie handlu na dłuższe godziny to zaprzeczenie koncentracji i wcale nie będzie oznaczało zwiększenia obrotów a tylko zwiększenie kosztów dla inwestorów, biur maklerskich, giełdy i krajowego depozytu papierów wartościowych. Może być nawet tak, że wielu inwestorów ograniczy inwestowanie z uwagi na zwiększone ryzyko. W każdym momencie handlu będę musiał mieć możliwość zadzwonienia do swojego biura, a to wymaga  dodatkowych etatów, dodatkowych maklerów, informatyków. Dodatkowe koszty i brak zwiększonych obrotów, zapewne przez długie okresy brak jakiegokolwiek handlu na wielu spółkach. Dodatkowe etaty dla...
Źródło: topranking.pl/1236/inwestorzy,nie,chca,dluzej,handlowac.php


Temat: Wszystko jasne daczego GPW padła... ;-) - godzina publikacji... ;-))))
...przystępności dla inwestorów poprzez bardziej czytelne informacje w prospekcie informacyjnym i statucie funduszu. Zmiany w dwóch pozostałych ustawach przewidują m.in. poszerzenie katalogu instrumentów finansowych, umożliwienie obrotu papierami wartościowymi poza rynkiem regulowanym (alternatywne systemy obrotu oraz transakcje wewnętrzne), zdalne uczestnictwo w obrocie na rynkach regulowanych, zniesienie monopolu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w zakresie rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ułatwienie przeprowadzania ofert publicznych o niewielkich rozmiarach. "Wprowadzane rozwiązania powinny spopularyzować rynek kapitałowy i zwiększyć jego dostępność dla spółek o niewielkiej kapitalizacji, co ułatwi rozwój małym i innowacyjnym spółkom" - pisze ministerstwo. Według MF,...
Źródło: topranking.pl/1240/wszystko,jasne,daczego,gpw,padla,godzina.php


Temat: BBI DEV S.A.(12Piast)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development NFI SA z dnia 25 stycznia 2007 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C, oraz nadać im kod PLNFI1200067. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, w dniu 16 lutego 2007 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA, przysługujących akcjonariuszom tej spółki.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,27,56495274,56495274,BBI_DEV_S_A_12Piast_.html


Temat: Donosy #1838, 1996-05-29 08:46 GMT
...we wlasne sily - caly czas potrzebujemy `starszego brata''. Dematerializacja nadchodzi `3 czerwca rozpocznie sie dlugo odkladana dematerializacja swiadectw Narodowych Funduszy Inwestycyjnych', zapowiada groznie prasa. Chodzi o to, ze aby uruchomic handel swiadectwami udzialowymi NFI na gieldzie (takze po pozniejszej ich zamianie na akcje), trzeba zamienic papierek jakim jest swiadectwo otrzymywane w bankach za oplata 20 zl na zapis komputerowy w Krajowym Depozycie Papierow Wartosciowych. Czyli dematerializuje sie papier w komputerze. Wbrew nazwie, operacja jest powazan. Swiadectw odebrano juz 13.6 milionow, i biura maklerskie napracuja sie przy tej dematerializacji. Nowi klienci beda chcieli zakladac rachunki - malo kto z drobnych ciulaczy je ma. Pogoda Zimno, mokro, przekwitly bzy, kwitna piwonie i irysy. +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  Wszystkie...
Źródło: topranking.pl/1507/donosy,1838,1996,05,29,08,46,gmt.php


Temat: Jak zniechęcić ludzi do rowerów
> powodujących potworne zagrożenie wciskając się między samochody czekające np. na > światłach. tak jest, mamy Polske solidarna i rowerzysci powinni stac w korkach razem z samochodami, zeby nie denerwowac uwiezionych w blaszankach frustratow z Krajowego Depozytu Papierow Wartosciowych
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,410,68474866,68474866,Jak_zniechecic_ludzi_do_rowerow.html


Temat: Na bankach komisja się przejedzie.
...bodaj 75 zł/sztuke, a więc wcale nie tak bardzo różnym od ceny emisyjnej. Dziś banki sprzedaje się przy wyższym P/E, ale w 1993/94 r. tak wysokich cen nie ustalano. Szwindel tkwił w czym innym - w nierównoprawności obrotu na pierwszych sesjach, co zaraz Wam wyjaśnię. Kupując akcje BSK na rynku pierwotnym otrzymywało się nie akcje, a tzw. świadectwo depozytowe. To świadectwo należało "zdematerializować" w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i dopiero w takiej postaci można było obracać akcjami na giełdzie . Rzecz w tym, że "wybrani", głownie pracownicy i "ustosunkowani" mieli tę dematerializację zrobioną szybko, reszta śmiertelników zaś w "trybie normalnym", co tłumaczono bałaganem przy wydawaniu świadectw i ich weryfikacji, który rzczywiście w pewnym stopniu miał miejsce. W dużej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,47260355,47260355,Na_bankach_komisja_sie_przejedzie_.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © W krainie radosnej tfurczości