Depozyt bankowy

W krainie radosnej tfurczości

Temat: Banki w Polsce, a kryzys swiatowy
...Klientom jest coraz trudniej uzyskac kredyt na wymarzone mieszkanie, a tym samym odczuje tego skutki przemysl budowlany. Sytuacja ta zmusila takze banki do zmiany polityki i planow dzialania. Zaczeto sciagac, a wrecz walczyc o chetnych na lokaty. Trwaja liczne kampanie reklamowe, banki przescigaja sie w proponowanych wysokosciach oprocentowania lokat. Polacy zaczeli interesowac sie takze i pytac o gwarancje swoich depozytow. Rzad polski gwarantuje depozyty bankowe w 90%. Ostatnio Sejm przyjal ustawe dzieki ktorej jest gwarantowana kwota 50 tys. EUR.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=980Temat: Stopy procentowe
Na rynku funkcjonuje wiele różnych stóp procentowych. Zwykli konsumenci, jakich jest większość najczęściej stykają się z nimi w formie oprocentowania bankowych depozytów i kredytów. Lokata w banku to nic innego jak pożyczka udzielona tej instytucji finansowej, za którą właściciel otrzymuje zapłatę w formie oprocentowania. Jednak nawet jego najwyższy nominalny poziom nie gwarantuje oszczędzającemu osiągnięcie zysku. Wszystko zależy od poziomu inflacji. Jeśli ceny rosną szybko, umieszczone w banku pieniądze tracą na wartości. Po zamknięciu lokaty może się okazać, że...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1027


Temat: Inflacja
...odkryły jednak, że ten sam efekt można osiągnąć znacznie taniej i szybciej poprzez drukowanie pieniędzy papierowych. To właśnie stało się z francuskimi asygnatami w 1789 roku, a także z naszą własną walutę w czasie amerykańskiej Rewolucji. Współczesne metody są nieco bardziej subtelne. Nasze rządy sprzedają bankom swoje obligacje lub inne papiery dłużne (IOU). W zamian za nie, banki płacą rządowi, tworząc w swoich księgach „ depozyty bankowe”, z których ten ostatni może korzystać. Bank ze swej strony może ta obligacje rządowe czy inne papiery dłużne sprzedać bankowi Rezerwy Federalnej , który płaci za nie albo poprzez stworzenie kredytu depozytowego, albo poprzez druk banknotów Rezerwy Federalnej. Taki jest właśnie mechanizm produkowania pieniądza. Zasadniczą częścią „podaży pieniądza” w Stanach Zjednoczonych nie jest gotówka,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2705


Temat: Będą mniejsze zyski z lokat
Dosłownie od kilka dni depozyty bankowe oprocentowane na 9 czy 10 proc. przejdą do historii. Bo spadają stopy procentowe, a więc musi spadać również oprocentowanie lokat bankowych. „Przez jakiś czas, czyli do kolejnej obniżki stóp procentowych, oprocentowanie
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1585


Temat: Kto przejął pieniądze przeznaczone dla Solidarności
...jak zastraszanie kasjerow w Banku Vaticano lub terroryzowanie biskupow. Twierdzil, ze zajmuje drugie miejsce po Papiezu na moskiewskiej liscie 10-u glownych celow. Jednakze, jak na biskupa mial dziwnych klientow jak kasyno z Monte Carlo, firme produkujaca bron Beretta lub kanadyjskiego producenta doustnych srodkow antykoncepcyjnych. Od czasu kiedy objal stanowisko prezydenta banku, Marcinkus powiekszyl inwestycje ponad wszelkie oczekiwania. Do 1983r. depozyty bankowe warte byly dzisiatki miliardow dolarow. W tym czasie Marcinkus byl juz mocno zaangazowany w masowe finansowe spekulacje, w ktore wciagnal Bank Vaticano. Papiez Jan Pawel II zgodzil sie zrekompensowac straty spowodowane spekulacjami Marcinkusa. W jednym z dokumentow opublikowanych przez Watykan w maju 1984r. stwierdza sie, ze ‘banki miedzynarodowe otrzymaja okolo 2/3 z $ 600 mln jakie pozyczyly Bankowi Vaticano. Z tego $ 250 mln...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,3439.html


Temat: Lokaty strukturyzowane - szansa na spory zysk lub....jego brak
Na polskim rynku coraz większą popularność zdobywają tzw. lokaty strukturyzowane. To kolejna obok funduszy inwestycyjnych czy depozytów bankowych forma lokowania oszczędności. W Europie Zachodniej w "strukturach" jest już prawie 600 mld euro. W Polsce rynek dopiero raczkuje. Jak każdy produkt finansowy lokaty strukturyzowane mają swoje "tajemnice". Warto je poznać, by przygotować się na prawdziwy wysyp tego typu ofert, który czeka nas po wakacjach. W ofercie "mojego" Banku pojawiły się jakiś czas temu dwie lokaty...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2740


Temat: Papiery wartościowe
W dobie dzisiejszej gospodarki rynkowej decydujące znaczenie posiada umiejętne gospodarowanie pieniądzem, korzystne lokowanie oraz udane inwestycje. Powyższe działania warunkuje rynek kapitałowy obejmujący transakcje instrumentami finansowymi o terminie zwrotu dłuższym niż jeden rok. Z reguły polegają one na udzielaniu podmiotom gospodarczym przez banki komercyjne średnio- i długoterminowych kredytów i gromadzeniu w tym celu depozytów bankowych oraz na transakcjach kupna-sprzedaży różnego rodzaju długoterminowych papierów wartościowych, dokonywanych na rynku papierów wartościowych, stanowiącym integralną część rynku kapitałowego. Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych. Realizacja tych praw możliwa jest jedynie na podstawie okazania tych dokumentów bądź ich zwrotu. Papiery...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1246


Temat: Koniec kokosów na lokatach
...niemal wszystkich swoich depozytów. PKO BP, które miało istotną rolę w wojnie na odsetki, także wprowadziło zmiany. W tym przypadku jest to rezygnacja ze stałego oprocentowania dla półrocznej lokaty, czyli zostawienie sobie furtki do obniżki stawek w trakcie jej trwania. Największy polski bank obciął też oprocentowanie rocznej lokaty. Napływające wiadomości pozwalają wnioskować, że to nie koniec styczniowych obniżek w ofertach bankowych depozytów, choć jeszcze przez kilka dni można liczyć na dotychczasowe stawki. Raiffeisen Bank obiecuje, że utrzyma niezmienione oprocentowanie depozytów do 18 stycznia.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1359


Temat: Dlaczego spada dolar?
...skąd Fed wziął te 20 dolarów na zakup kalkulatora, odpowiedź brzmi: z powietrza, za pomocą wystawienia czeku na siebie samego. Nikt, ani Fed, ani żadna inna osoba nie miała tych dwudziestu dolarów, zanim Fed nie wykreował ich, dokonując zakupu. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz Bank Acme, ku swemu zadowoleniu, znalazł się w posiadaniu czeku Rezerwy Federalnej. Pędzi więc do Fed, deponuje czek i podwyższa tym samym swoje rezerwy, czyli „ bankowy depozyt na żądanie”, o 20 dolarów. Ponieważ system bankowy został zasilony 20 dolarami, to może poszerzyć akcję kredytową, czyli wykreować więcej depozytów na żądanie w formie kredytów dla przedsiębiorstw (albo dla konsumentów, względnie dla rządu), aż całkowity wzrost ilości pieniędzy z książeczek czekowych wyniesie 120 dolarów. Pod koniec fazy II mamy więc przyrost rezerw bankowych o 20 dolarów,...
Źródło: mikke.fora.pl/a/a,2938.html


Temat: Kryzys lichwiarskiego kapitalizmu na świecie
...kierując się własną korzyścią, według zasady, że ilość pieniądza wzrasta w rezultacie wzrostu cen i dochodów. Wynika to z tego, co napisałem na początku artykułu, że banki w USA podlegają wymogom prawnym utrzymywania tylko „ułamkowych rezerw” w stosunku do udzielanych pożyczek. Niektórzy politycy w historii USA narażali wręcz życie, starając się o wprowadzenie prawa wymagającego 100 procent rezerw w wysokości depozytów bankowych. Spotkałem się ze spekulacjami, że z tego właśnie powodu został zabity prezydent Abraham Lincoln (1809-1865). Zdaniem specjalisty od polityki monetarnej w USA, profesora Miltona Friedmana, typ instytucji banków centralnych, takich jakie istnieją obecnie w Wlk. Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, stwarza sytuację, w której rząd nie jest w stanie kontrolować ani ilości własnego pieniądza, ani tak zwanego...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,1866.html


Temat: kto może zarobić na kryzysie?
...kredytów subprime: UBS- ok. 18,5 mld USD Citigroup- ok. 18,1 mld USD Merrill Lynch- ok. 17 mld USD Lehman Brothers- ok. 10 mld USD Morgan Stanley- ok. 8, 5 mld USD Bank of America- ok. 7 mld USD Banki bardzo niechętnie dostarczają takich informacji, trudno więc mówić o poziomie wszystkich strat, część trudno nawet oszacować. Aby uspokoić inwestorów i obywateli kraje takie jak Grecja, Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Dania i Austria wprowadziły gwarancje depozytów bankowych lub podwyższyło je z obecnych obowiązkowych 20 tys. do co najmniej 50 tys. euro, wprowadzono je na co najmniej rok i dotyczą wszystkich osób indywidualnych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1486


Temat: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
...wspieranie wiarygodności polskiego systemu finansowego poprzez system gwarancji depozytów. W razie upadku banku BFG wypłaci jego klientom zobowiązania pozostawione przez bankowego bankruta. Swoje pieniądze odzyskają m.in. wszystkie osoby fizyczne, a także firmy pod warunkiem, że te drugie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Gwarancją objęte są zobowiązania banku wobec deponenta, a więc m.in. depozyty bankowe na rachunkach zwykłych, oszczędnościowych, lokaty i odsetki od wyżej wymienionych, które powstały do dnia ogłoszenia zawieszenia działalności banku, do górnej granicy równowartości 22 500 euro. Środki gwarantowane są niezależnie od tego w jakiej walucie były zapisane, wypłaty z Funduszu odbywają się w złotych polskich, a kursem właściwym dla wszystkich przeliczeń jest kurs NBP z dnia zawieszenia...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1099


Temat: koło z ekonomii
...ilustruje to skalę korzyści. Istnieje wprost proporcjonalna zależnośc pomiędzy stopą dywidendy a ceną rynkową. Oznacza to , że przez innych czynnikach stałych im wyzsza stopa dywidendy tym wyższa cena rynkowa akcji. Wysokośc stopy zależy od rozmiarów zysku netto przypadającego w danej spółce na jedną akcję oraz od proporcji podziału tego zysku na tzw. część nierozdzielną i cześc dla akcjonariuszy b) wpływ stopy procentowej od depozytów bankowych - odwrotnie proporcjonalny – jeśli stopa procentowa długoterminowych wkładów rośnie to cena rynkowa akcji spadnie i na odwrót. c) stopień ryzyka związanego z ich nabyciem – prawdopodobieństwo braku dywidendy i niebezpieczeństwo utraty środków pieniężnych. Ryzyko to związane z bankructwem eminenta, przejściowym wstrzymaniem wypłaty lub ograniczeniem wartości dywidendy lub pogorszeniem...
Źródło: stosunkimiedzynarodoweuam.fora.pl/a/a,259.html


Temat: Adsense - mimo ad blockerów
...nasz "wspaniały" system emerytalny itp. nie mam ochoty na pyskówki z dzieciakami, ale masz: Aktywa OFE mogą być lokowane między innymi w: - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom - obligacje i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki przez nie gwarantowane - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - akcje narodowych funduszy inwestycyjnych - obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i zabezpieczone całkowicie obligacje innych podmiotów - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Źródło: forum.optymalizacja.com/index.php?showtopic=45199


Temat: w co inwestować????
...inwestycyjne, lokaty bankowe, zakup złota, czy dzieł sztuki. Uważam, że Polacy nie są narodem skłonnym inwestować swoje oszczędności na giełdzie papierów wartościowych. Natomiast bardzo lubimy kupować nieruchomości. Jednak najpopularniejszym sposobem oszczędzania w naszym kraju są lokaty bankowe. I teraz w dobie kryzysu nasze oszczędności w bankach będą jeszcze bardziej bezpieczne, bo właśnie Prezydent podpisał gwarancję depozytów bankowych, co oznacza, że depozyty o wysokości do 50 tysięcy euro będą gwarantowane. Ale podsumowując. Aby wybrać odpowiednią formę inwestowania trzeba wiedzieć jaką kwotę chcemy zainwestować, na jak długo i jaki zysk chcemy osiągnąć i jaki poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=994


Temat: El Juramento - Streszczenia
...z nim. Alma udaje ze skręciła noge,by Juan Pablo zaniosł ją do pokoju. Santiago bardzo przezywa smierc brata. Opowiada Mircie,ze w dziecinstwie Diego obiecal ze nigdy nie umrze, a Santiago nigdy nie bedzie sam. Tymczasem Diego umarl,a on zostal sam. Juan Pablo przynosi Alme do pokoju. Alma nalega by Juan Pablo z nia posiedzial. Ciotka Luisa lamentuje widzac Alme ze skręconą noga. Santiago w pokoju brata przypomina sobie jak czytal list od Almy. Santiago znajduje depozyt bankowy, i zastanawia sie komu Diego przekazal tyle kasy. Andrea opowiada przyjaciolce o Juanie Pablo. Zaprasza Juana Pabla na wieczorny wypad,by przedstawic go swoim zabawnym przyjaciołom. Alma obserwuje ich zza firanki. Dołącza do niej Luisa,obie zastanawiaja sie jak Andrea zdążyłą tak szybko omotać Juana Pablo. Santiago pokazuje depozyt brata ojcu Salvadorowi. Kapłan nie mial pojecia o tej forsie. Santiago zastanawia sie czemu...
Źródło: telenowele.fora.pl/a/a,9220.html


Temat: Skłonność polskiego społeczeństwa do oszczędzania
...roku 2003 oszczędności Polaków miały wartość 284,2 mld zł w 2004 270,7 mld zł (wzrost o 5%). Tempo przyrostu nie jest duże, ale jednak 5-procentowy wzrost w 2003 roku należy uznać za zjawisko korzystne. W 2002 roku dynamika przyrostu oszczędności wyniosła 5,6%, a w poprzednich latach była nawet dwucyfrowa, ale wówczas zyski z oszczędności były znacznie większe. Według szacunków Pekao SA w 2004 r: 83,8% oszczędności Polaków stanowiły depozyty bankowe, 9,1% zostało zainwestowanych w papiery wartościowe, 3,6% stanowiły fundusze inwestycyjne, 3,8% ulokowanych było w polisach ubezpieczeniowych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1005


Temat: Formy działalonsci depozytowej banków
Operacje depozytowe należą do grupy operacji pasywnych, bowiem mają odbicie w pasywach banku, a głównych ich celem jest pozyskiwanie środków pieniężnych przez banki. Depozytem pieniężnym określa się środki pieniężne powierzone bankowi przez klienta na różnych warunkach. Depozyt bankowy z punktu widzenia składającego go klienta jest lokatą (wkładem), a dla banku jest elementem funduszy obcych, stanowiących podstawowe źródło finansowania jego działalności. Z określenia czynności bankowych w prawie bankowym wynika, że banki mogą przyjmować od klientów dwojakiego rodzaju wkłady: *płatne na każde żądanie, czyli a vista * terminowe, czyli z nadejściem oznaczonego terminu. Szczególną odmianą...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1115


Temat: Jak zarabiać na funduszach
...swój kapitał w funduszach inwestycyjnych musi sobie odpowiedzieć na pytanie ile jest w stanie przeznaczyć środków oraz czy woli zaryzykować w funduszach prowadzących ryzykowną politykę inwestowania czy też zdecydować się na fundusze pasywne. Jeżeli jesteśmy ostrożnymi inwestorami to dobrym dla nas rozwiązaniem będą fundusze pieniężne lub gotówkowe, które lokują środki pieniężne w bony skarbowe, krótkoterminowe obligacje i depozyty bankowe. Ta forma inwestycji daje pewny zysk w granicach 4-5 % przy krótkotrwałej inwestycji. Dla bardziej odważnych interesującą propozycją mogą okazać się fundusze stabilnego wzrostu. Pozwalają zarobić średnio 12% na ulokowanych środkach, lecz trzeba się przy tym przygotować na długi okres inwestowania. Najbardziej ryzykowne a przy tym mogące przynieść największy zysk przy sprzyjających okolicznościach są...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2678


Temat: w co inwestować????
Ostatnie dni obfitują w negatywne informacje o naszej gospodarce. Bo choć inflacja spada a przyrost bankowych depozytów okazał się w grudniu rekordowy, to uwagę zwraca dalsze osłabienie złotego czy spadek eksportu. Okazało się, że w grudniu pracę straciło najwięcej osób od stycznia 2003 r. Nie mogą cieszyć też prognozy Komisji Europejskiej, choć na tle największych gospodarek Unii wypadły rewelacyjnie. I choć ekonomiści z ostrożnością podchodzą do szacunków Komisji, co tym razem nie ma wątpliwości: gospodarka zwalnia...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=994


Temat: Ekonomia międzynarodowa - wykłady( to co ma być na kole)
...jak biura maklerskie i firmy ubezpieczeniowe, oraz banki centralne. Osoby prywatne także mogą być uczestnikami tego rynku. - Banki komercyjne-znajdują się one w centrum rynku walutowego, gdyż prawie każda większa transakcja międzynarodowa wiąże się z obciążeniem lub zapisywaniem w dobro rachunków w bankach komercyjnych, działających w różnych centrach finansowych; zatem ogromna większość transakcji walutowych dotyczy wymiany depozytów bankowych wyrażonych w różnych walutach; bank z reguły wkracza na rynek walutowy, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów- głównie korporacji; ponadto, bank podaje notowania kursów walutowych, po których chciałby kupować i sprzedawać walutę od innych banków- obrót walutami zagranicznymi między bankami stanowi większą część działalności rynku walutowego - Korporacje- korporacje prowadzące działalność w...
Źródło: ekonomiakoszalin.fora.pl/a/a,429.html


Temat: Wakacje !!!
...Sąsiedzi mieszkający "drzwi w drzwi" mogą też podlać kwiaty, zapalić światło, otworzyć okno, wyjąć pocztę ze skrzynki, sprawiając wrażenie, że jednak ktoś w domu jest. Kradzież może przynieść ogromne szkody nie tylko ze względu na zabór mienia, ale też na zniszczenia jakie się przy okazji dokonały. Dlatego co roku policjanci przypominają o podstawowych środkach zabezpieczenia swojego mienia, radząc oddać do depozytu bankowego pieniądze, dewizy, cenniejszą biżuterię, akcje i obligacje. Warto też zaznaczyć na kartce lub w podręcznym kalendarzyku marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne (radio, telewizor, magnetowid, aparat fotograficzny, rower, itp.), a w przypadku urządzeń które nie posiadają numerów, oznacz swymi inicjałami lub np. numerem telefonu albo datą urodzenia (w przypadku...
Źródło: szkola80.fora.pl/a/a,10.html


Temat: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
...depozytu nieprzekraczająca 1 tys.euro jest gwarantowana w całości. Natomiast w przypadku depozytów wyższych w przedziale od 1 tys. do 22,5 tys. gwarantowana jest w 90 %.Przygotowywane są już zmiany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym mam nadzeję że to będzie bardzo szybka decyzja polskiego parlamentu. W Luksemburgu unijni ministrowie finansów w odpowiedzi na krysyz na rynkach finansowych porozumieli się w sprawie podwyższenia gwarancji na depozyty bankowe z 22,5 tys.do 50 tys.euro. Uzgodniono, że poszczególne kraje mogą wprowadzić gwarancje nawet do 100 tys.euro. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć wyższą gwarancję już niebawem.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=977


Temat: Polski sektor bankowy wobec kryzysu
Gwarancje depozytów bankowych. Rząd, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zwiększył gwarancje dla naszych lokat w bankach. Dotąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewniał zwrot 90 proc. pieniędzy do poziomu 22,5 tys. euro. Według nowych przepisów gwarancja ma być dwa razy wyższa i dotyczyć całości wkładów bankowych. Do końca tego tygodnia ustawę ma podpisać prezydent. Rząd chwalą za to posunięcie bankowcy i przedsiębiorcy. Ich zdaniem...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1034


Temat: szukam wspólnika
Troche za pozno prosze panstwa no nie wiem. Spadajace ceny nieruchomosci beda coraz bardziej kusily posiadaczy wolnej gotowki. Oprocentowania depozytow bankowych napewno spadna, a tym samym zmniejszy sie ich atrakcyjnosc. Nieruchomosci sa dobra lokata, pytanie tylko czy dotyczy to akurat BG. W kazdym badz razie spadajacy rynek oznacza,ze w ktoryms momencie nastapi przelamanie i popyt wzrosnie, a tym samym i ceny.
Źródło: psko.fora.pl/a/a,293.html


Temat: Sytuacja kryzysu w stanach
...byl ostatecznością i oznaczał dla USA "być albo nie być". Zdecydownie o wykupieniu długów "chciwych i nieodpowiedzialnych bankierów" na koszt podatnika na pewno nie było łatwe. Logiczne wydaje sie zatem zawarcie w planie propozycji-udogodnień dla zwykłego człowieka tj. zwiększenia odliczeń podatkowych na dzieci i pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych. Senatorowie zaproponowali także zwiększenie rządowych gwarancji depozytów bankowych ze 100 do 250 tysięcy dolarów. priorytetem przecież było osiagnęecie celu wyższego niż tylko uratowanie finansowych potentatów przed bankructwem, ale przede wszystkim chodziło o przywrócenie zaufania na rynkach finansowych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=942


Temat: El Juramento - Streszczenia
...by Andrea zostawila w spokoju Juana Pabla, to przestanie ja dręczyć. Andrea odmawia, Alma zaczyna krzyczeć. Teodoro nie moze uwierzyc ze Santiago i Diego sa bracmi. Widzac depozyt, mowi ze tyle forsy chcial od niego Diego. Alma radzi Andrei by zostawila Juana Pabla dla niej, bo inaczej pozaluje. Gdy Andrea odmawia ponownie, Alma krzyczy ze Andrea ja bije. Luisa mowi siostrze ze Andrea zawsze byla gwaltowna. Santiago i Teodoro chca sie dowiedziec gdzie sa pieniadze z depozytu bankowego. Luisa martwi sie ze Andrea nie pozwoli na szczescie Almy i Juana Pablo. Sylvia radzi by zostawila sprawy tak jak są. Alma mowi Andrei ze to bylo ostrzezenie. Andrea nie zwraca na nia uwagi. Luisa mowi siostrze ze Juan Pablo powienien byc z Alma,bo Andree interesuje tylko jego status i pieniadze. Luisa jest w zaskoczona,gdy Sylvia mowi ze Andrea interesuje sie Santiago. Santiago mowi Teodoro ze Diego nie zyje. Alma przygotowuje plan jak pozbyc...
Źródło: telenowele.fora.pl/a/a,9220.html


Temat: Depozyty i inne formy lokowania oszczędności
Depozyt bankowy to ogólna nazwa inwestycji finansowej, polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi przez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien okres. Istnieją równoważne lub prawie równoważne określenia
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1908


Temat: Wprost: Kłamstwo inflacyjne
...Jeżeli dodać wszystko to do siebie, bilans narodowy wyniesie zero. To o czym myślimy, że jest pieniądzem, to jedynie wspaniała iluzja. Rzeczywistością jest dług. Robert Hemphill był Dyrektorem ds. Kredytów Banku Rezerwy Federalnej w Atlancie. W przedmowie do książki Irvinga Fishe-ra, zatytułowanej Stuprocentowy pieniądz ("100% Money") Hemphill napisał: Gdyby spłacone zostały wszystkie kredyty bankowe, nikt nie mógłby mieć depozytu bankowego i nie byłoby w obiegu ani dolara w banknocie czy monecie. To oszałamiająca myśl. Jesteśmy całkowicie zależni od banków komercyjnych. Ktoś musi pożyczyć każdego dolara, który jest w obiegu w gotówce czy jako kredyt. Jeśli banki tworzą dostatecznie dużo syntetycznych pieniędzy, dobrze się nam powodzi, jeśli nie - głodujemy. Kiedy całkowicie pojmie się ten obraz, tragiczna absurdalność naszej sytuacji jest...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=368979


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © W krainie radosnej tfurczości